For orders or assistance call +374 60 276000

State theatre of musical comedy after Hakob Paronyan

This weekend, April 21, Saturday - April 22, Sunday

Theater

Order tickets

Ուշ լինի, նուշ լինի

Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ:

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

21 April

Next week, April 23, Monday - April 29, Sunday

Theater

Order tickets

Հրավիրված եք ծննդի

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

26 April

Theater

Order tickets

Ռևիզորը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000, 2000, 3000 դրամ:

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

25 April

Comedy

Order tickets

Մորգանի խնամին

Երաժշտական կատակերգություն 2 գործողությամբ

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

27 April

StartingApril 30, Monday

Comedy

Order tickets

Vahe Berberian - "Ooremn" / Վահէ Պէրպ...

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 5000, 8000, 12000 դր

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

11 July