For assistance call +374 60 276000
Top events

Stage

25 July

Seven Visions Resort & Places, th...

Մուտքավճարը՝ 25.000 դրամ:

Սիմֆոնիկ Ջեքսոն/Sympho...

Տոմսերի արժեքը՝ 5000-20․000 դրամ։

Tyga

28 July

Dvin Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 17000, 33.000 դրամ:

Summer fest 2024 Yerevan

3 August

Dalma garden mall parking

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 12000 և 20000 դրամ

Hayat Project / Կ. Դեմ...

19 October

Karen Demirchyan Sports and Concerts ...

Տոմսերի արժեքը՝ 4000-35000 դրամ:

For kids

Վարդանյան եղբայրներ / ...

27 July

Shapito circus

Տոմսերի արժեքը՝ 2500-9000 դրամ։

Concert

Stage

25 July

Seven Visions Resort & Places, th...

Մուտքավճարը՝ 25.000 դրամ:

Theater

Դեկամերոն - Ջ. Բոկաչչո

26 July

The Gabriel Sundukyan State Academic ...

Տխուր կատակերգություն 1 մասից Տոմսերի արժեքը՝ ...

Concert

Tyga

28 July

Dvin Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 17000, 33.000 դրամ:

More (105)