Для заказа билетов +374 60 276000

Անուշ

Դերերում՝
Անուշ՝ , Սարո՝ /ՀՀ վաստ. արտ./, Մոսի՝ /ՀՀ վաստ. արտ./, Անուշի մայր՝ , Սարոյի մայր՝ /ՀՀ վաստ. արտ./ Քյոխվա՝ , Օհան՝ , Խաչեղբայր՝ , Պահակ՝ , Անցորդ՝ , Ընկերուհիներ՝  , , , ,
Դիրիժոր՝ 
Բեմադրիչ՝ ՀՀ և ԼՀ ժող. արտիստ
Նկարիչ՝ ՀՀ մշակույթի վաստ. գործիչ
Գլխավոր խմբավար՝ /ՀՀ վաստ. արտ./
Խմբավար՝
Պարերի բեմադրությունը՝ ՀՀ ժող. արտիստ
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար՝ ՌԴ վաստ. արտիստ