Для заказа билетов +374 60 276000

Լեհական և պարսկական երաժշտության երեկո

՝ դաշնամուր / էլեկտրոնիկա (Կրակովի երաժշտական ակադեմիա, Լեհաստան)
՝ դաշնամուր (Թեհրանի երաժշտական ակադեմիա, Իրան)