Для заказа билетов +374 60 276000
Опера

Աիդա

Դերերում`
Աիդա՝ , Ռադամես՝ /ՀՀ վաստ. արտիստ/ Ամներիս՝  Ամոնասրո՝ , Ռամֆիս՝ , Արքա՝ , Քրմուհի՝ , Սուրհանդակ՝
Բեմադրող ռեժիսոր՝  (Իտալիա)
Թատրոնի գլխավոր բալետմայստեր՝  /ՀՀ ժող. արտիստ/
Բեմադրող նկարիչ`  /ՀՀ վաստ. նկարիչ/
Դիրիժոր՝
Գլխավոր խմբավար՝  /ՀՀ վաստ. արտ./
Զգեստների նկարիչ՝
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար՝ /ՌԴ վաստ. արտիստ/