Для заказа билетов +374 60 276000
Театр

Տրիպտիխ և Տեսիլաժամեր

«Տեսիլաժամեր» Բեմադրողներ՝ , , , Դերերում՝ (ՀՀ վաստ. արտիստուհի), , , ,
Զգեստների ձևավորում՝
«Տրիպտիխ» Բեմադրող-խորոգրաֆ՝
Դերերում՝ (ՀՀ վաստ. արտիստուհի), , , , ,
Զգեստների ձևավորում՝
Լուսանկարները`