Для заказа билетов +374 60 276000

Հովհաննես Չեքիջյանի 85- ամյակին նվիրված համերգ

Մագդա Մկրտչյան (սոպրանո)

                                      Արծվիկ Դեմուրճյան (սոպրանո)

                                      Լիլիթ Զաքարյան (դաշնամուր)

                                     Պերճ Քարազյան (տենոր)

- See more at: http://apo.am/hy/2014/12/23/#sthash.aLwhZptL.dpuf

Մագդա Մկրտչյան (սոպրանո)

                                      Արծվիկ Դեմուրճյան (սոպրանո)

                                      Լիլիթ Զաքարյան (դաշնամուր)

                                     Պերճ Քարազյան (տենոր)

- See more at: http://apo.am/hy/2014/12/23/#sthash.aLwhZptL.dpuf

Մագդա Մկրտչյան (սոպրանո)

                                      Արծվիկ Դեմուրճյան (սոպրանո)

                                      Լիլիթ Զաքարյան (դաշնամուր)

                                     Պերճ Քարազյան (տենոր)

- See more at: http://apo.am/hy/2014/12/23/#sthash.aLwhZptL.dpuf

Մենակատարներ` (սոպրանո), (սոպրանո),  (դաշնամուր),  (տենոր)