Price

Ace of Spades

$$$$
Welcome to Ace of Spades Bar & Grill, brought to you by the pioneers of Armenian nightlife, food & beverage. Since 2007, we've been bringing you some of the hottest places that you...
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch
Spendiaryan 6 st.
More Details

Aperitivo Yerevan

$$$$
We hope you will love our place... everything here made with love and passion ))
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch
1/3 Tamanyan St, Yerevan 0009, Armenia
More Details

August Cafeteria

$$$$
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch, Desserts
Tamanyan2/30
More Details

Coffeeshop Company

$$$$
Coffeeshop Company is one of the best and most popular coffee houses in the world.
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Breakfast, Desserts
Price: 8000 dr.
4/5 Amiryan str.
More Details

Dargett

$$$$
The first craft brewery in Armenia proudly serves over 20 types of craft beer, made with high-quality ingredients, best traditions of brewing and the latest technologies. Our interior, music and se...
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Pizzeria, Barbeque / Sausages / Ribs
72 Aram Street
More Details

Epicure

$$$$
Our philosophy is : Treat each other like real epicureans and feel happiness by making each other happy. Feel free to feel free!
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch
40 Pushkin str.
More Details

Hanz'n'Franz

$$$$
Hans&Franz is first and only grill restaurant which provides steaks exceptionally from armenian meat.
Reservation is disabled
Steakhouse, Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch
8 Saryan Street
More Details

Jano Restaurant Cafe

$$$$
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Barbeque / Sausages / Ribs, Lunch
59 Tigran Mets 59 str.
More Details

La Boheme

$$$$
Reservation is disabled
French, Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch, Desserts
5 Northern Avenue
More Details

Louis Charden

$$$$
Reservation is disabled
French, Burgers / Sandwiches, Breakfast, Desserts
Amiryan St., 11 Building, №19
More Details

Martiros

$$$$
Reservation is disabled
Seafood, Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch
Saryan Str., 6/1
More Details

Pahest 33

$$$$
One cannot think well, love well, or sleep well, if one has not had a good chance to relax well. Pahest33 Restaurant & Bar has had their doors open to guests since December 2017, and it contin...
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Barbeque / Sausages / Ribs, Lunch
Moskovyan 29/4
More Details

Square One

$$$$
Square One - ը իր հյուրընկալ դռներն է բացել հյուրերի առջև 2004 թվականից սկսած: Մեզ մոտ Դուք կարող եք համեղ սնվել, ընկերների հետ վայելել Ձեր հանգիստը:
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Breakfast, Lunch, Desserts
1/3 Abovyan street
More Details

The Wine House

$$$$
Reservation is disabled
Burgers / Sandwiches, Lunch, Seafood
Abovyan str. 7/3
More Details

Vienna Ribs

$$$$
Համեցեք Վիեննա Ռիբս գարեջրատուն,որտեղ տիրում է իսկական եվրոպական գարեջրատան միջավայր,որի ներքո հաճելի և ուրախ ժամանցն երաշխավորված է,մեր դռները բաց են լավ գարեջրի և ավստրիական կերակրատեսակների իսկ...
Reservation is disabled
Seafood, Barbeque / Sausages / Ribs, Burgers / Sandwiches, Desserts
Saryan St., 24 Building
More Details

Wine Republic

$$$$
Reservation is disabled
French, Seafood, Burgers / Sandwiches
Tamanyan 2
More Details

Yard restaurant

$$$$
YARD restaurant is located in the oldest bakery building of the city, which had started to operate since 1936 in a complex of buildings entirely designed by Tamanyan. For years one of the largest f...
Reservation is disabled
Armenian, Italian, Burgers / Sandwiches
Isahakyan St., 24/1 Building
More Details