Для заказа билетов +374 60 276000

Պողիկտոս

Պողիկտոս՝ /ՀՀ վաստ. արտ./ Պաոլինա՝ /ՀՀ վաստ. արտ./ Սևերոս՝ /ՀՀ վաստ. արտ./ Կալիստեն՝ , Նեարկո /Ներսես/՝ , Ֆելիչե՝ , Քրիստոնյա՝
Բեմադրիչ՝ /ՀՀ ժող. արտիստ/
Ներկայացումը վերականգնող ռեժիսոր՝
Պարերի բեմադրությունը` ի /ՀՀ ժող. արտիստ/
Նկարիչ՝ /ՀՀ վաստ. նկարիչ/
Վերականգնող նկարիչ՝ /ՀՀ վաստ. նկարիչ/
Գլխավոր խմբավար՝ /ՀՀ վաստ. արտիստ/
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար՝ /ՌԴ վաստ. արտ./