Պատվիրելու համար զանգահարել +374 60 276000
Սինեմա Սթար Դալմա
Ցուցադրել բոլոր կինոթատրոննեը

այսօր
15:15
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
15:40
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
16:10 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
16:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
17:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
17:25 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
17:50 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
18:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
18:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
19:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
19:25 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
19:30 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
20:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
20:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
21:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
21:35 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
22:05 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
22:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
22:40 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
22:50 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
23:30 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
23:40 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
վաղը
10:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
10:15 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
10:40 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
11:00 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
11:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
11:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
12:15 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
12:25 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
12:50 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
13:15 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
13:45 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
13:55 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
14:15 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
14:40 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
15:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
15:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
16:10 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
16:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
17:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
17:25 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
17:50 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
18:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
18:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
19:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
19:25 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
19:30 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
20:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
20:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
21:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
21:35 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
22:05 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
22:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
22:40 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
22:50 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
23:30 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
23:40 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
վաղը չէ մյուս օրը
10:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
10:15 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
10:40 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
11:00 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
11:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
11:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
12:15 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
12:25 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
12:50 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
13:15 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
13:45 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
13:55 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
14:15 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
14:40 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
15:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
15:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
16:10 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
16:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
17:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
17:25 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
17:50 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
18:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
18:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
19:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
19:25 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
19:30 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
20:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
20:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
21:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
21:35 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
22:05 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
22:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
22:40 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
22:50 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
23:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
23:40 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
Դեկտեմբեր 10
10:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
10:15 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
10:40 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
11:00 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
11:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
11:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
12:15 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
12:25 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
12:50 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
13:15 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
13:45 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
13:55 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
14:15 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
14:40 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
15:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
15:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
16:10 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
16:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
17:10 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
17:25 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
17:50 Գնել
Рождество на двоих
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
18:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
18:40 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
19:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
19:25 Գնել
Сиротский Бруклин
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
19:30 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
20:00 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
20:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
21:00 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
21:35 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
22:05 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 1)
22:15 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 5)
22:40 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 4)
22:50 Գնել
Джуманджи: Новый уровень
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 3)
23:30 Գնել
Холодное сердце 2
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 2)
23:40 Գնել
Достать ножи
Սինեմա Սթար Դալմա (Դահլիճ 6 VIP)
6+
103 րոպե
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2 Գնել էլ. տոմս

Холодное сердце 2 x

Холодное сердце 2

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Գնել էլ. տոմս

12+
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень Գնել էլ. տոմս

Джуманджи: Новый уровень x

Джуманджи: Новый уровень

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Գնել էլ. տոմս

16+
109 րոպե
Достать ножи
Достать ножи Գնել էլ. տոմս

Достать ножи x

Достать ножи

Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал…

Գնել էլ. տոմս

16+
102 րոպե
Рождество на двоих
Рождество на двоих Գնել էլ. տոմս

Рождество на двоих x

Рождество на двоих

Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

Գնել էլ. տոմս

18+
144 րոպե
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин Գնել էլ. տոմս

Сиротский Бруклин x

Сиротский Бруклин

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

Գնել էլ. տոմս

12+
99 րոպե
Ազնիվ Գողեր
Ազնիվ Գողեր Գնել էլ. տոմս

Ազնիվ Գողեր x

Ազնիվ Գողեր

Հինգ անհաջողակներ փորցում են գողանալ թանգարժեք իր, որպեսզի այն հանձնելով ոստիկանությանը ստանան դրամական պարգև։

Գնել էլ. տոմս