Պատվիրելու համար զանգահարել +374 60 276000
Մոսկվա կինոթատրոն
Ցուցադրել բոլոր կինոթատրոննեը

այսօր
11:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:50 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
15:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
16:40 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
17:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
19:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:30 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
21:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
21:30 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Գնել
Те, кто желает мне смерти
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
վաղը
11:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:50 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
15:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
16:40 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
17:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
19:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:30 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
21:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
21:30 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Գնել
Те, кто желает мне смерти
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
վաղը չէ մյուս օրը
11:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:50 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
15:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
16:40 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
17:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
19:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:30 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
21:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
21:30 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Գնել
Те, кто желает мне смерти
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
Մայիս 22
11:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
11:45 Գնել
Սարոյան
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
12:30 Գնել
Ճանապարհ դեպի տուն 2
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:45 Գնել
Սարոյան
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:50 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
14:30 Գնել
Ճանապարհ դեպի տուն 2
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
15:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
16:40 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
17:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
19:30 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
19:45 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
21:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
21:45 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Գնել
Те, кто желает мне смерти
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
Մայիս 23
11:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
11:45 Գնել
Սարոյան
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
12:30 Գնել
Ճանապարհ դեպի տուն 2
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:45 Գնել
Սարոյան
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:50 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
14:30 Գնել
Ճանապարհ դեպի տուն 2
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ փոքր դահլիճ)
15:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
16:40 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
17:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
19:30 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
19:45 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
21:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
21:45 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Գնել
Те, кто желает мне смерти
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
Մայիս 24
11:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:50 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
15:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
16:40 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
17:00 Գնել
Մի անգամ դպրոցում
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
19:00 Գնել
Пила: Спираль
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
19:30 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
19:45 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
21:00 Գնել
Форсаж 9
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր դահլիճ)
21:45 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Գնել
Те, кто желает мне смерти
Մոսկվա կինոթատրոն (Կապույտ դահլիճ)
Մայիս 25
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
Անմարդկային կատակերգություն
Մոսկվա կինոթատրոն
19:45 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
21:45 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
Մայիս 26
11:30 Գնել
Ազնիվ Գողեր
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
13:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:30 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
17:30 Գնել
Դասարանցիները
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
Անմարդկային կատակերգություն
Մոսկվա կինոթատրոն
19:45 Գնել
Իշխանություն
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
21:45 Գնել
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Մոսկվա կինոթատրոն (Կարմիր փոքր դահլիճ)
Անմարդկային կատակերգություն
Անմարդկային կատակերգություն Պատվիրել տոմս

Անմարդկային կատակերգություն x

Անմարդկային կատակերգություն

Մայիսի 25-ին եւ 26-ին, 19։30-ին, «Մոսկվա» կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում, Վահրամ Սահակյանը կներկայացնի իր նորագույն «ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ ԱՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ» SHOW ներկայացումը, որը ստեղծվել է «ԱՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ» տրագիկոմեդիայի հիման վրա, դարձվել է առավել կատակերգական, առավել հուզիչ եւ համեմվել է նորագույն, ինչպես նաեւ ճանաչված մանրապատումներով։ Հեղինակ եւ գլխավոր դերում՝ ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆ («Խաթաբալադա», «Մեա կուլպա») Դերերում՝ ՍԵՐԳԵՅ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ եւ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՎ Ներկայացման տեւողությունը՝ 1 ժամ 35 րոպե Անչափահասների մուտքն արգելվում է Տոմսերի արժեքը 2000-7000 դրամ

Պատվիրել տոմս

6+
Մի անգամ դպրոցում
Մի անգամ դպրոցում Գնել էլ. տոմս

Մի անգամ դպրոցում x

Մի անգամ դպրոցում

Ֆիլմը Տիգրանի մասին է, ով վատ շրջապատի ազդեցության տակ դրսևորում է իր բացասական կողմերը, հաճախակի հայտնվում է պատմությունների մեջ և չի սիրում սովորել: Սակայն ամեն բան փոխվում է, երբ նա իմանում է, որ իրենց դպրոցը կանգնած է փակման վտանգի առաջ: Նա հասկանում է, որ դպրոցը փրկելու միակ տարբերակը ինտելեկտուալ հեռուստամրցույթին մասնակցելն ու հաղթելն է, քանի որ դրանից հետո դպրոցը կճանաչվի լավագույն դպրոց, իսկ լավագույն դպրոցը չի կարող փակվել: Հենց այդ ժամանակ Տիգրանին և նրա թիմակիցներին օգնության են գալիս խորհրդավոր ծերունի Վաչիկի արտասովոր գրքերը, որոնց օգնությամբ աշակերտները կարողանում են սեղմ ժամկետներում նախապատրաստվել մրցույթին՝ անկախ իհայտ եկած թաքնված չարագործից։

Գնել էլ. տոմս

12+
Իշխանություն
Իշխանություն Գնել էլ. տոմս

Իշխանություն x

Իշխանություն

Այս ֆիլմը մեր երկրի ու ամեն մեկիս մասին է: Այս ֆիլմը ԱՄԵՆ ՄԵԿԻՍ ու ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ մասին է: Այս ֆիլմը նրա մասին է, որ երբ խաղում ես երկրիդ ճակատագրի հետ անպայմանորեն վտանգում ես նաև քո ճակատագիրը: Որովհետև երկիրը՝ դու ես: Իշխանության մոլուցք, պայքար ընդդեմ, այլ ոչ թե հանուն, ճակատագրական որոշումներ, բարոյական և քաղաքական կարմիր գծերի հատում, պատերազմ, արտագաղթ, կորսված հայրենիք և կործանված սեր... Այս ֆիլմը մեր մասին է:

Գնել էլ. տոմս

18+
93 րոպե
Пила: Спираль
Пила: Спираль Գնել էլ. տոմս

Пила: Спираль x

Пила: Спираль

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

Գնել էլ. տոմս

12+
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ
Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ Գնել էլ. տոմս

Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ x

Հարսանիք թիկունքում - ֆիլմ

Հարսանիք թիկունքում» ֆիլմի հիմքում համանուն և սիրված ներկայացումն է: Ֆիլմը նվիրվում է ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԻՆ:

Գնել էլ. տոմս

18+
Те, кто желает мне смерти
Те, кто желает мне смерти Գնել էլ. տոմս

Те, кто желает мне смерти x

Те, кто желает мне смерти

Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

Գնել էլ. տոմս

12+
145 րոպե
Форсаж 9
Форсаж 9 Գնել էլ. տոմս

Форсаж 9 x

Форсаж 9

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Գնել էլ. տոմս

0+
Սարոյան
Սարոյան Գնել էլ. տոմս

Սարոյան x

Սարոյան

Յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի կարող եք դիտել հին և նոր հայկական մուլտֆիլմեր «Մոսկվա» կինոթատրոնում: Սարոյան - «Նռնենիներ», «Տան խաղաղ հովտում», «Խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդներին» ռեժ.՝ Յու. Մուրադյան:

Գնել էլ. տոմս

0+
Ճանապարհ դեպի տուն 2
Ճանապարհ դեպի տուն 2 Գնել էլ. տոմս

Ճանապարհ դեպի տուն 2 x

Ճանապարհ դեպի տուն 2

Յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի կարող եք դիտել հին և նոր հայկական մուլտֆիլմեր «Մոսկվա» կինոթատրոնում: Ճանապարհ դեպի տուն - «Պետական խորհրդանիշներ», «Տիգրանակերտ», «Ախթամար», ռեժ.՝ Ռոբերտ Սահակյանց:

Գնել էլ. տոմս

12+
99 րոպե
Ազնիվ Գողեր
Ազնիվ Գողեր Գնել էլ. տոմս

Ազնիվ Գողեր x

Ազնիվ Գողեր

Հինգ անհաջողակներ փորցում են գողանալ թանգարժեք իր, որպեսզի այն հանձնելով ոստիկանությանը ստանան դրամական պարգև։

Գնել էլ. տոմս

12+
105 րոպե
Դասարանցիները
Դասարանցիները Գնել էլ. տոմս

Դասարանցիները x

Դասարանցիները

«Դասարանցիները» ֆիլմը պատմություն է դպրոցական սիրո, իսկական ընկերության և դասարանի համախմբվածության մասին: Ֆիլմը սկսվում է նրանով, որ դասարանի աշակերտները որոշում են գնալ տնօրենի մոտ և հրաժարվել իրենց դասղեկից, ով ի զարմանս իրենց արդեն հեռացված և նույնիսկ ձերբակալված է լինում: Օրեր անց գալիս է նոր դասղեկ, երիտասարդ տղամարդ, ով սակայն պարզվում է, որ կապ չունի մանկավարժական աշխատանքի հետ: Իրադարձությունները սկսում են շատ արագ և հետաքրքիր զարգանալ և գնալ դեպի անսպասելի հանգուցալուծում:

Գնել էլ. տոմս