For orders or assistance call +374 60 276000
«Moscow» cinema
Show all venues

Today
10:45 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
12:00 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
12:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
13:30 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
14:15 Buy
Դասարանցիները
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
14:45 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:45 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
16:15 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
17:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
18:00 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
18:30 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
19:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
20:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
21:00 Buy
Ազնիվ Գողեր
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
21:30 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
22:30 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
Tomorrow
10:45 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
12:00 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
12:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
13:30 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
14:15 Buy
Դասարանցիները
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
14:45 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:45 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
16:00 Buy
Король Ричард
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
16:15 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
17:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
18:00 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
18:30 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
19:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
19:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
20:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
21:00 Buy
Ազնիվ Գողեր
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
21:30 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
22:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
The day after tomorrow
10:45 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
12:00 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
12:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
13:30 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
14:15 Buy
Դասարանցիները
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
14:45 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:45 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
16:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
16:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
17:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
18:00 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
18:30 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
19:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
19:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
20:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
21:00 Buy
Ազնիվ Գողեր
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
21:30 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:00 Buy
Король Ричард
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
22:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
December 05
10:45 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
12:00 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
12:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
13:30 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
14:15 Buy
Դասարանցիները
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
14:45 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:45 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
16:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
16:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
17:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
18:00 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
18:30 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
19:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
19:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
20:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
21:00 Buy
Ազնիվ Գողեր
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
21:30 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:00 Buy
Король Ричард
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
22:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
December 06
10:45 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
11:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
12:00 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
12:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
13:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
13:30 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
14:15 Buy
Դասարանցիները
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
14:45 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
15:45 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
16:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
16:30 Buy
Օլիմպիկոս
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
17:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
18:00 Buy
Энканто
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
18:30 Buy
Մի անգամ դպրոցում
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
19:00 Buy
Дом Gucci
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
19:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
20:00 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
21:00 Buy
Ազնիվ Գողեր
«Moscow» cinema (Կապույտ փոքր դահլիճ)
21:30 Buy
Սողոմոնի երգերը
«Moscow» cinema (Կարմիր փոքր դահլիճ)
22:00 Buy
Король Ричард
«Moscow» cinema (Կապույտ դահլիճ)
22:15 Buy
Մեր բակը. 25 տարի անց
«Moscow» cinema (Կարմիր դահլիճ)
12+
Մեր բակը. 25 տարի անց
Մեր բակը. 25 տարի անց Buy e-tickets

Մեր բակը. 25 տարի անց x

Մեր բակը. 25 տարի անց

Բակային հետաքննություն, սերունդների բախում, հույզեր, միլիոններ, կրքեր, հոնգկոնգյան մաֆիա և բակի ներքին խոհանոցի՝միջազգային մակարդակի իրարանցում։ Ոչ ոք չէր պատկերացնի քաոսի այն աստիճանը, որ սպասվում է մեր բակում։

Buy e-tickets

18+
157 minutes
Дом Gucci
Дом Gucci Buy e-tickets

Дом Gucci x

Дом Gucci

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Buy e-tickets

6+
99 minutes
Энканто
Энканто Buy e-tickets

Энканто x

Энканто

Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Buy e-tickets

6+
Մի անգամ դպրոցում
Մի անգամ դպրոցում Buy e-tickets

Մի անգամ դպրոցում x

Մի անգամ դպրոցում

Ֆիլմը Տիգրանի մասին է, ով վատ շրջապատի ազդեցության տակ դրսևորում է իր բացասական կողմերը, հաճախակի հայտնվում է պատմությունների մեջ և չի սիրում սովորել: Սակայն ամեն բան փոխվում է, երբ նա իմանում է, որ իրենց դպրոցը կանգնած է փակման վտանգի առաջ: Նա հասկանում է, որ դպրոցը փրկելու միակ տարբերակը ինտելեկտուալ հեռուստամրցույթին մասնակցելն ու հաղթելն է, քանի որ դրանից հետո դպրոցը կճանաչվի լավագույն դպրոց, իսկ լավագույն դպրոցը չի կարող փակվել: Հենց այդ ժամանակ Տիգրանին և նրա թիմակիցներին օգնության են գալիս խորհրդավոր ծերունի Վաչիկի արտասովոր գրքերը, որոնց օգնությամբ աշակերտները կարողանում են սեղմ ժամկետներում նախապատրաստվել մրցույթին՝ անկախ իհայտ եկած թաքնված չարագործից։

Buy e-tickets

3+
Օլիմպիկոս
Օլիմպիկոս Buy e-tickets

Օլիմպիկոս x

Օլիմպիկոս

Օլիմպիական խաղերի թանգարանում, որը գտնվում է Հունաստանի Օլիմպիա քաղաքում, պահպանվել է հնագույն ժամանակների, օլիմպիական խաղերի հաղթողների՝ մարմարե անվանատախտակը: Այստեղ նշված է, որ Հայոց աշխարհի, Արշակունյաց Թագավորության արքա Վարազդատը, 394 թվականին տեղի ունեցած օլիմպիական խաղերում, դարձել է բռնցքամարտի մրցումների հաղթող և նրան շնորհվել է՝ «Օլիմպիկոսի» տիտղոս: Օրերից մի օր, հայոց Վարազդատ թագավորը՝ հրավեր է ստանում Հունաստանից: Նրան առաջարկում են ուղարկել Հայաստանի լավագույն մարզիկներին՝ օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար: Արքան, հիշելով իր մարզական անցյալը, որոշում է անձամբ մեկնել խաղերին և նվաճել բարձր տիտղոսը: Նրան միանում է նաև արքայական ընտանիքը: Արկածներով լի ճանապարհը նրանց հասցնում է Հունաստան: Բայց արքային հետապնդում է Մոլլաթոռը՝ Հայաստանի ու հենց Վարազդատի մեծագույն թշնամին: Նա ցանկանում է օգտվել իրավիճակից՝ երկրի սահմաններից դուրս սպանել հայոց արքային և տիրանալ գահին: Մոլլաթոռի պատճառով արքայական ընտանիքն անցնում է ծուղակների և մեծ դժվարությունների միջով: Սակայն ի վերջո ընտանիքի միասնության և արքայի հզոր ուժի շնորհիվ՝ հայոց Վարազդատ թագավորը հաղթում է օլիմպիական խաղերում և փառքով վերադառնում Հայաստան:

Buy e-tickets

16+
100 minutes
Սողոմոնի երգերը
Սողոմոնի երգերը Buy e-tickets

Սողոմոնի երգերը x

Սողոմոնի երգերը

«Սողոմոնի երգերը» ֆիլմը պատմում է երեխաների ընկերության մասին, որը ավարտվում է սարսափելի Համիդյան սպանությունների արդյունքում, որոնք ներթափանցում են Օսմանյան կայսրություն 1894-1896 թթ․-ին Սուլթան Աբդուլ Համիդ II- ի իշխանության օրոք:Թուրք հերոսուհին վտանգելով իր կյանքը, փորձում է փրկել իր ընկերուհուն, ով ազգությամբ հայ էր և որին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով որսում էին թուրք զինվորները: Ֆիլմը սկսվում է 1891 թ-ին, Կուտինայում՝ Անատոլիայում և ավարտվում է 1915 թ-ին Կ.Պոլսում` Կոմիտաս Վարդապետի վերջին համերգի ժամանակ: Ֆիլմի իրադարձությունները զարգանում են Կոմիտասի հոգևոր երաժշտության ֆոնի ներքո: Рассказ о о дружбе в детстве, раздираемой Хамидийской резнёй, проникшей в Османскую империю, находившуюся под властью султана Абдула Хамида II (1894-1896). История судьбы женщины, которая спасает друга, преследуемого только за то, что он молится Богу, называя его другим именем. Основная музыкальная тема – древняя музыка архиепископа Комитаса, который больше знаком людям под другим именем – Соломон.

Buy e-tickets

12+
99 minutes
Ազնիվ Գողեր
Ազնիվ Գողեր Buy e-tickets

Ազնիվ Գողեր x

Ազնիվ Գողեր

Հինգ անհաջողակներ փորցում են գողանալ թանգարժեք իր, որպեսզի այն հանձնելով ոստիկանությանը ստանան դրամական պարգև։

Buy e-tickets

12+
105 minutes
Դասարանցիները
Դասարանցիները Buy e-tickets

Դասարանցիները x

Դասարանցիները

«Դասարանցիները» ֆիլմը պատմություն է դպրոցական սիրո, իսկական ընկերության և դասարանի համախմբվածության մասին: Ֆիլմը սկսվում է նրանով, որ դասարանի աշակերտները որոշում են գնալ տնօրենի մոտ և հրաժարվել իրենց դասղեկից, ով ի զարմանս իրենց արդեն հեռացված և նույնիսկ ձերբակալված է լինում: Օրեր անց գալիս է նոր դասղեկ, երիտասարդ տղամարդ, ով սակայն պարզվում է, որ կապ չունի մանկավարժական աշխատանքի հետ: Իրադարձությունները սկսում են շատ արագ և հետաքրքիր զարգանալ և գնալ դեպի անսպասելի հանգուցալուծում:

Buy e-tickets

12+
138 minutes
Король Ричард
Король Ричард Buy e-tickets

Король Ричард x

Король Ричард

Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Buy e-tickets