For assistance call +374 60 276000
Theater

B 14/27

27 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.:

Theater

Վերջին ուսուցիչը

18 July

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ:

See full schedule Սոնա Մաթևոսյան