For orders or assistance call +374 60 276000
Cinema Star Dalma
KinoPark
«Nairi» cinema

Today
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
10:35 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
10:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:00 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:05 Buy
Громкая связь
KinoPark (Premium Hall 1)
11:25 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
11:55 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:20 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:25 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
12:45 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
13:05 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Premium Hall 1)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:20 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
13:50 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
14:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:00 Buy
Семь ужинов
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:10 Reserve
Փոքրիկ զորավարը
«Nairi» cinema
15:15 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Premium Hall 1)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
15:55 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
16:05 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
16:40 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
16:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:00 Buy
Громкая связь
KinoPark (Դահլիճ 2)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
17:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:05 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:25 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:00 Buy
Անմոռանալի օր
KinoPark (Դահլիճ 2)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:15 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
19:30 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
19:50 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
20:00 Buy
Власть
KinoPark (Premium Hall 1)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:15 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
20:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
KinoPark (Դահլիճ 2)
20:50 Reserve
Անմոռանալի օր
«Nairi» cinema
21:00 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:40 Buy
Зелёная книга
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
21:55 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
22:10 Reserve
Լյուդվիգ անունով ոզնին
«Nairi» cinema
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
22:50 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
23:05 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Դահլիճ 2)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
23:30 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
00:10 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
Tomorrow
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:15 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
10:35 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
10:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:05 Buy
Громкая связь
KinoPark (Premium Hall 1)
11:25 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
11:55 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:20 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
12:45 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
13:05 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Premium Hall 1)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:20 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
14:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:00 Buy
Семь ужинов
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:15 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Premium Hall 1)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
15:55 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
16:05 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
16:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:00 Buy
Громкая связь
KinoPark (Դահլիճ 2)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
17:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:25 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:00 Buy
Անմոռանալի օր
KinoPark (Դահլիճ 2)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:15 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
19:50 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:00 Buy
Власть
KinoPark (Premium Hall 1)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:15 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
20:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
KinoPark (Դահլիճ 2)
21:00 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:40 Buy
Зелёная книга
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
21:55 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
22:50 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
23:05 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Դահլիճ 2)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
23:30 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
00:10 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
The day after tomorrow
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:15 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
10:35 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
10:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:05 Buy
Громкая связь
KinoPark (Premium Hall 1)
11:25 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
11:55 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:20 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
12:45 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
13:05 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Premium Hall 1)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:20 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
14:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:00 Buy
Семь ужинов
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:15 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Premium Hall 1)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
15:55 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
16:05 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
16:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:00 Buy
Громкая связь
KinoPark (Դահլիճ 2)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
17:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:25 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:00 Buy
Անմոռանալի օր
KinoPark (Դահլիճ 2)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:15 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
19:50 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:00 Buy
Власть
KinoPark (Premium Hall 1)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:15 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
20:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
KinoPark (Դահլիճ 2)
21:00 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:40 Buy
Зелёная книга
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
21:55 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
22:50 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
23:05 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Դահլիճ 2)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
23:30 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
00:10 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
February 24
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:15 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
10:35 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
10:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:05 Buy
Громкая связь
KinoPark (Premium Hall 1)
11:25 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
11:55 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:20 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
12:45 Buy
Лего Фильм 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
13:05 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Premium Hall 1)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:20 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
14:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:00 Buy
Семь ужинов
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:15 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Premium Hall 1)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
15:55 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
16:05 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
16:50 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:00 Buy
Громкая связь
KinoPark (Դահլիճ 2)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
17:45 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:25 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:00 Buy
Անմոռանալի օր
KinoPark (Դահլիճ 2)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:15 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
19:50 Buy
Как приручить дракона 3
KinoPark (Դահլիճ 5)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:00 Buy
Власть
KinoPark (Premium Hall 1)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:15 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
20:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
KinoPark (Դահլիճ 2)
21:00 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 3)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:40 Buy
Зелёная книга
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
21:55 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:35 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Premium Hall 1)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
22:50 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 4)
23:05 Buy
Снегоуборщик
KinoPark (Դահլիճ 2)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
23:30 Buy
Власть
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Омен: Перерождение
KinoPark (Դահլիճ 5)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
00:10 Buy
Алита: Боевой ангел
KinoPark (Դահլիճ 6)
February 25
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
February 26
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
February 27
10:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
10:15 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
10:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
11:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
11:30 Buy
Лего Фильм 2
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
11:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
12:25 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
12:30 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
12:35 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
13:15 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
13:40 Buy
Անմոռանալի օր
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
14:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
14:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
14:45 Buy
Ван Гог. На пороге вечности
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
15:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
15:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
15:40 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
16:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
17:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
17:20 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
17:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
17:55 Buy
Գործակալ 044
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
18:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
19:00 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
19:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
19:40 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
20:00 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
20:10 Buy
Как приручить дракона 3
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
20:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
21:20 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
21:50 Buy
Тобол
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
22:20 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 6 VIP)
22:30 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 3)
22:40 Buy
Зелёная книга
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 4)
23:10 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 2)
00:05 Buy
Алита: Боевой ангел
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 1)
00:10 Buy
Власть
Cinema Star Dalma (Դահլիճ 5)
6+
Անմոռանալի օր
Անմոռանալի օր Buy e-tickets

Անմոռանալի օր x

Անմոռանալի օր

Ֆիլմը չորս ընկերների մասին է, ովքեր որոշում են մեկ օր անցկացնել քաղաքից դուրս` նրանցից մեկի պապիկի տանը: Հասնելով հեռավոր և ժամանակակից կյանքից կտրված գյուղ՝ ընկերներից մեկն անսպասելի սիրահարվում է: Եվ սկսվում են նրանց անհավանական արկածները...

Buy e-tickets

12+
Գործակալ 044
Գործակալ 044 Buy e-tickets

Գործակալ 044 x

Գործակալ 044

Հռոմի Պապի Հայաստանյան այցին ընդառաջ Սուրբ Գեղարդը տեղափոխվում է թանգարան, սակայն նրա ժամանումից ընդամենը 7 օր առաջ այն թանգարանից գողանում են: Հատուկ կազմված հանձնաժողովը Գեղարդի գողության բացահայտումը վստահում է արգենտինահայ գործակալ Հենզել Բրուտենցին: Նրա Հայաստան գալու առաջին իսկ վայրկյաններից պարզ է դառնում, որ Հենզելն անհաջողակ է, սակայն ինչ-որ կերպ այդ անհաջողությունները վեր են ածվում հաղթանակների: Նա ստիպված է գործել ծայրահեղ գաղտնիության պայմաններում, ինչի պատճառով անընդհատ կերպարանափոխվում է և հայտնվում տարբեր զավեշտալի իրավիճակներում:

Buy e-tickets

98 minutes
Омен: Перерождение
Омен: Перерождение Buy e-tickets

Омен: Перерождение x

Омен: Перерождение

История молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего восьмилетнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.

Buy e-tickets

98 minutes
Громкая связь
Громкая связь Buy e-tickets

Громкая связь x

Громкая связь

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Buy e-tickets

16+
111 minutes
Ван Гог. На пороге вечн...
 Ван Гог. На пороге вечности Buy e-tickets

Ван Гог. На пороге вечности x

 Ван Гог. На пороге вечности

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Buy e-tickets

16+
130 minutes
Зелёная книга
Зелёная книга Buy e-tickets

Зелёная книга x

Зелёная книга

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Buy e-tickets

6+
104 minutes
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3 Buy e-tickets

Как приручить дракона 3 x

Как приручить дракона 3

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Buy e-tickets

6+
106 minutes
Лего Фильм 2
Лего Фильм 2 Buy e-tickets

Лего Фильм 2 x

Лего Фильм 2

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой — захватчиками LEGO DUPLO, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них — особенный.

Buy e-tickets

100 minutes
Семь ужинов
 Семь ужинов Buy e-tickets

Семь ужинов x

 Семь ужинов

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.

Buy e-tickets

16+
Тобол
Тобол Buy e-tickets

Тобол x

Тобол

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда…

Buy e-tickets

16+
121 minutes
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел Buy e-tickets

Алита: Боевой ангел x

Алита: Боевой ангел

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

Buy e-tickets

18+
Власть
Власть Buy e-tickets

Власть x

Власть

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…

Buy e-tickets

16+
Լյուդվիգ անունով ոզնին
Լյուդվիգ անունով ոզնին Reserve tickets

Լյուդվիգ անունով ոզնին x

Լյուդվիգ անունով ոզնին

Reserve tickets

18+
118 minutes
Снегоуборщик
Снегоуборщик Buy e-tickets

Снегоуборщик x

Снегоуборщик

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.

Buy e-tickets

Փոքրիկ զորավարը
Փոքրիկ զորավարը Reserve tickets

Փոքրիկ զորավարը x

Փոքրիկ զորավարը

Բացառիկ ցուցադրություններ Երկու երիտասարդներ որոշում են առևանգել մի օլիգարխի՝ 8 տարեկան որդուն և հորից փրկագին պահանջել: Սակայն տղան իսկական չարիք է դառնում նրանց գլխին: Սցենարը գրված է Օ՛ Հենրիի "Կարմրամորթ առաջնորդը" պատմվածքի մոտիվներով:

Reserve tickets