For assistance call +374 60 276000

Next week, July 22, Monday - July 28, Sunday

Poetry

Դեպի Դսեղ,պոեզիայի երե...

27 July

Dsegh

Տոմսերի արժեքը՝ 22000 ՀՀ դրամ

Poetry

ԲԱՐԵՎ… / Արթուր Կարապե...

24 July

Komitas Chamber Music House

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 - 8000 ՀՀ դրամ

Poetry

Եվ եղավ սերը

27 July

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 - 5000 դրամ:

See full schedule Poetry Theater