For orders or assistance call +374 60 276000

All theaters in Yerevan

Tomorrow, June 21, Thursday

Theater

Order tickets

Զմրուխտե քաղաքի հրաշագործը

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500 դրամ:

State musical chamber theater

21 June
See full schedule For kids Theater

This weekend, June 23, Saturday - June 24, Sunday

Puppetry

Order tickets

Թզուկի երգը

Հեքիաթ 2 գործողությամբ՝ 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

24 June

Puppetry

Order tickets

Անխելք մարդը

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

23 June

Puppetry

Order tickets

Ոսկե ճուտիկը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

24 June

Theater

Բուրատինո

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Marionette Theatre

24 June
More (7)

Next week, June 25, Monday - July 1, Sunday

Puppetry

Order tickets

Մատնաչափիկը

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

30 June

Puppetry

Order tickets

Անահիտ

Տոմսերի արժեքը՝ 800-1400 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

30 June

Theater

Order tickets

Երրորդը

Տոմսերի արժեքը՝ 800-1400 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

28 June

Theater

Թոմ Սոյերի արկածները

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Marionette Theatre

29 June
More (8)

StartingJuly 2, Monday

Puppetry

Order tickets

Կարմիր գլխարկը

Տիկնիկային ներկայացում ըստ Շառլ Պերրոյի:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

13 July

Theater

Order tickets

Դում-Դում իմաստունը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

7 July

Puppetry

Order tickets

Սուտլիկ Որսկանը

Ներկայացում 5 տարեկանից բարձր երեխաների համար

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

22 July

Puppetry

Order tickets

Պոչատ աղվեսը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

28 July

Puppetry

Order tickets

Ճնճղուկը

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

8 July
More (28)