For orders or assistance call +374 60 276000

All comedy shows in Yerevan

This weekend, April 21, Saturday - April 22, Sunday

Theater

Order tickets

Я женюсь на американке

Երաժշտական կոմեդիա 2 գործողությամբ:

Russian drama theatre named after K. Stanislavsky

21 April

Theater

See full schedule Comedy Theater

Next week, April 23, Monday - April 29, Sunday

Comedy

Order tickets

Ռոմանտիկ կոմեդիա

Կատակեգություն 2 գործողությամբ

Drama Theatre named after Результаты поиска Hra...

27 April

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

26 April
More (4)

StartingApril 30, Monday

Comedy

Order tickets

Ախ Աննա, Աննա կամ կրքոտ կիրակի

Սիրային կատակերգություն երկու գործողությամբ:

Drama Theatre named after Результаты поиска Hra...

4 May

Comedy

Order tickets

Vahe Berberian - "Ooremn" / Վահէ Պէրպ...

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 5000, 8000, 12000 դր

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

11 July

Theater

Order tickets

Չաո

Սիրային կատակերգություն երկու գործողությամբ

Drama Theatre named after Результаты поиска Hra...

12 May

Comedy

Order tickets

Սեքսուալ խառնաշփոթ հյուրանոցում

Կատակերգություն 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը 1000, 1500, 2000 դրամ

State musical chamber theater

27 April

Comedy

Order tickets

Ի զե՛ն

Հոռետեսական կատակերգություն

Yerevan State Chamber Theater

10 May

Comedy

Order tickets

Սե լա վի

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 դրամ:

Bohem theatre

1 May
More (11)