For orders or assistance call +374 60 276000

All puppet shows in Yerevan, Armenia

This weekend, February 27, Saturday - February 28, Sunday

Puppetry

Order tickets

Կարմիր գլխարկը

Տիկնիկային ներկայացում ըստ Շառլ Պերրոյի:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

28 February

Puppetry

Order tickets

Թզուկի երգը

Հեքիաթ 2 գործողությամբ՝ 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

27 February

Puppetry

Order tickets

Վիննի Փուհ արջուկը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

28 February

Puppetry

Order tickets

Հենզելն ու Գրետելը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ

Yerevan State Marionette Theatre

28 February

Puppetry

Order tickets

Մատնաչափիկը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

27 February
More (8)

Next week, March 1, Monday - March 7, Sunday

Puppetry

Order tickets

Երեք խոզուկ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

6 March

Puppetry

Order tickets

Ոսկե ճուտիկը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

6 March

Puppetry

Order tickets

Գելը

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

2 March
More (17)

Starting March 8, Monday

Theater

Order tickets

Կամակոր ճուտիկը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

27 March

Puppetry

Order tickets

Ծուղ-րու-ղու

Ներկայացում 6-ից բարձր տարիքի երեխաների համար

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

14 March

Puppetry

Order tickets

Ոզնու մուշտակը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

13 March

Puppetry

Order tickets

Պոչատ աղվեսը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

21 March

Puppetry

Order tickets

Անհաղթ աքլորը

Տիկնիկային ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

28 March

Theater

Order tickets

Ամպից պոկված հեքիաթը

Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում` «Ամպից պոկված հեքիաթ»:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

16 March

Puppetry

Order tickets

Փոքրիկ իշխանը

Ներկայացում 7 տարեկանից բարձր հանդիսականի համար՝ 2 գործողությամբ

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

31 March

Puppetry

Order tickets

Բեթղեհեմի աստղի տակ

Ներկայացում բոլոր տարիքի հանդիսականի համար՝ 2 գործողությամբ

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

24 March

Puppetry

Order tickets

Ճնճղուկը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

27 March
More (24)