For orders or assistance call +374 60 276000

All puppet shows in Yerevan

The day after tomorrow, November 13, Wednesday

Puppetry

Order tickets

Վիննի Փուհ արջուկը

Տոմսերի արժեքը՝ 800-1400 դրամ

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

13 November
See full schedule Puppetry Theater

November 15, Friday

Puppetry

Order tickets

Հենց էն Հուռին

Տիկնիկային ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

15 November
See full schedule Puppetry Theater

This weekend, November 16, Saturday - November 17, Sunday

Puppetry

Order tickets

Մատնաչափիկը

Տոմսերի արժեքը` 1200 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

17 November

Puppetry

Order tickets

Ոսկե ճուտիկը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

16 November

Puppetry

Order tickets

Երեք խոզուկ

Տոմսերի արժեքը՝ 800-1400 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

16 November

Puppetry

Order tickets

Ոսկե ձկնիկը

Ներկայացում 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար՝ 2 գործուղությամբ

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

17 November
See full schedule Puppetry Theater

Next week, November 18, Monday - November 24, Sunday

Puppetry

Order tickets

Գելը

Տոմսերի արժեքը՝ 800-1400 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

19 November

Puppetry

Order tickets

Իսկական ընկերը

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Marionette Theatre

23 November

Theater

Order tickets

Դում-Դում իմաստունը և անգետները

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

24 November

Puppetry

Order tickets

Թոմ Սոյերի արկածները

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Yerevan State Marionette Theatre

22 November
More (12)

StartingNovember 25, Monday

Puppetry

Order tickets

Կարմիր գլխարկը

Տիկնիկային ներկայացում ըստ Շառլ Պերրոյի:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

1 December

Puppetry

Order tickets

Հենզելն ու Գրետելը

Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ

Yerevan State Marionette Theatre

1 December

Puppetry

Order tickets

Շունն ու կատուն

Տիկնիկային ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

30 November
More (8)