For orders or assistance call +374 60 276000

All puppet shows in Yerevan, Armenia

The day after tomorrow, May 21, Friday

Puppetry

Order tickets

Երեք խոզուկ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

21 May
See full schedule Puppetry Theater

This weekend, May 22, Saturday - May 23, Sunday

Puppetry

Order tickets

Եվ նորից Կարմիր Գլխարկ

Տիկնիկային ներկայացում ըստ Շառլ Պերրոյի:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

23 May

Theater

Order tickets

Կամակոր ճուտիկը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

22 May

Puppetry

Order tickets

Կարմիր գլխարկը

Մանկական ներկայացում

Yerevan State Marionette Theatre

23 May

Puppetry

Order tickets

Իսկական ընկերը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ:

Yerevan State Marionette Theatre

22 May

Puppetry

Order tickets

Մատնաչափիկը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

23 May

Puppetry

Order tickets

Ճնճղուկը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

22 May
See full schedule Puppetry Theater

Next week, May 24, Monday - May 30, Sunday

Puppetry

Order tickets

Ոսկե ճուտիկը

Տիկնիկային մանկական ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

30 May

Puppetry

Order tickets

Գելը

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

25 May
More (13)

Starting May 31, Monday

Puppetry

Order tickets

Թզուկի երգը

Հեքիաթ 2 գործողությամբ՝ 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

6 June

Theater

Order tickets

Ալիսան հրաշքների աշխարհում

Ներկայացում 7 տարեկանից բարձր հանդիսականի համար՝ 2 գործողությամբ

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

10 June

Puppetry

Order tickets

Ծուղ-րու-ղու

Ներկայացում 6-ից բարձր տարիքի երեխաների համար

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

13 June

Puppetry

Order tickets

Ոզնու մուշտակը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

26 June
More (34)