For orders or assistance call +374 60 276000

All puppet shows in Yerevan, Armenia

This weekend, October 8, Saturday - October 9, Sunday

Puppetry

Order tickets

Դետեկտիվ Ալենը

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

9 October

Puppetry

Order tickets

Ծուղ-րու-ղու

Ներկայացում 6-ից բարձր տարիքի երեխաների համար

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

8 October
See full schedule Puppetry Theater

Next week, October 10, Monday - October 16, Sunday

Puppetry

Order tickets

Երեք խոզուկ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600 դրամ:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

15 October

Theater

Order tickets

Փոքրիկ իշխանը

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Marionette Theatre

14 October
More (9)

Starting October 17, Monday

Theater

Order tickets

Ալիսան հրաշքների աշխարհում

Ներկայացում 7 տարեկանից բարձր հանդիսականի համար՝ 2 գործողությամբ

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

27 October

Puppetry

Order tickets

Թզուկի երգը

Հեքիաթ 2 գործողությամբ՝ 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

23 October

Puppetry

Order tickets

Հենց էն Հուռին

Տիկնիկային ներկայացում

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

22 October

Puppetry

Order tickets

Վիննի Փուհ արջուկը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

29 October

Puppetry

Order tickets

Ոզնու մուշտակը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-1600դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

30 October

Theater

Order tickets

Կարմիր Գլխարկը

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Puppet Theatre named after Hovhan...

23 October

Theater

Order tickets

«Թզուկ-Մզուկը»

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Marionette Theatre

21 October

Theater

Order tickets

Գտնված երազ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500դր.:

Yerevan State Marionette Theatre

28 October

Puppetry

Order tickets

Հենզելն ու Գրետելը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ

Yerevan State Marionette Theatre

22 October

Puppetry

Order tickets

Մատնաչափիկը

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ

Yerevan State Marionette Theatre

23 October
More (18)