For orders or assistance call +374 60 276000

All classical concerts in Yerevan, Armenia

The day after tomorrow, January 27, Thursday

See full schedule Classical Concert

Next week, January 31, Monday - February 6, Sunday

Classical

Order tickets

Անուշ օպերա

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-10000 դրամ

Armenian National Academic Theatre of Opera and...

2 February

Classical

Order tickets

Նիկոլայ Մադոյան / Nikolay Madoyan

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դրամ : «Համաշխարհային գոհարներ»

Armenian National Academic Theatre of Opera and...

6 February

Concert

Order tickets

Stabat Mater

Տոմսերի արժեքը ՝ 1000-8000 դրամ

Aram Khachaturyan Concert Hall

4 February
See full schedule Classical Concert

Starting February 7, Monday

Concert

Order tickets

Armenian National Philharmonic Orchestra

Տոմսերի արժեքը ՝ 2000-10.000 դրամ

Aram Khachaturyan Concert Hall

15 February

Concert

Order tickets

Սիմոն Տրպչեսկի / Վասիլի Պենտրենկո

Տոմսերի արժեքը ՝ 3000-15.000 դրամ

Aram Khachaturyan Concert Hall

25 February

Concert

Order tickets

«Տաղարան» համույթ / Հայ, յար,ամման…

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ

Komitas Chamber Music House

10 February

Concert

Order tickets

Սիրո մեղեդի

Տոմսի արժեքը՝ 5000դր.:

Aram Khachaturyan house-museum

12 February
See full schedule Classical Concert