For orders or assistance call +374 60 276000

All concerts in Yerevan

This weekend, November 16, Saturday - November 17, Sunday

See full schedule Classical Concert

Next week, November 18, Monday - November 24, Sunday

Concert

Order tickets

Սեդրակ Երկանյան 65

Տոմսերի արժեքը՝ 1000դր.:

Komitas Chamber Music House

22 November

Classical

Order tickets

Կոմիտասը և մենք

Տոմսերի արժեքը` 1000 և 2000 դրամ:

Komitas Chamber Music House

20 November
See full schedule Classical Concert

StartingNovember 25, Monday

Jazz

Order tickets

Malkhas and Friends

Տոմսերի արժեքը՝ 5000-12000դր:

Aram Khachaturyan Concert Hall

25 December

Classical

Order tickets

Maxim Vengerov | 7th Khachaturian Festival Open...

Տոմսերի արժեքը՝ 5000-15 000 դրամ:

Aram Khachaturyan Concert Hall

14 December

Classical

Order tickets

Խատիա Բունիաթիշվիլին

տոմսերի արժեքը՝3000-20000դր.:

Aram Khachaturyan Concert Hall

23 December

Jazz

Order tickets

Khachaturian Meets Jazz

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-10000դր.:

Aram Khachaturyan Concert Hall

18 December

Classical

Order tickets

Concert dedicated to Alfred Schnittke's 85...

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-10000դր.:

Aram Khachaturyan Concert Hall

30 November

Classical

Order tickets

Reinhard Seehafer conducts Seehafer, Mendelssoh...

Տոմսերի արժեքը՝ 1000 - 8000 ՀՀ դրամ:

Aram Khachaturyan Concert Hall

29 November

Concert

Order tickets

Աշնանային Սերենադներ

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-3000դր.:

Komitas Chamber Music House

28 November
See full schedule Classical Concert