For orders or assistance call +374 60 276000

Circus in Yerevan, Armenia

Next week, March 4, Monday - March 10, Sunday

Circus

Order tickets

Վարդանյան եղբայրներ / Vardanyan brothers/ New Show

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-9000 դրամ։

Shapito circus

2 March
See full schedule Circus Other

Starting March 11, Monday

Circus

Order tickets

Մեր մանկության կրկեսը

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000, 2500, 3000 դրամ է:

Russian drama theatre named after K. Stanislavsky

23 March

Circus

Order tickets

Վարդանյան եղբայրներ / Vardanyan brothers/ New Show

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-9000 դրամ։

Shapito circus

2 March

Other

Order tickets

«Բոլորս դեպի կրկես»

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000դր.:

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

16 March

For kids

Order tickets

Маша и Медведь в цирке

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-5000 դրամ:

State theatre of musical comedy after Hakob Par...

19 March
See full schedule Circus Other