For orders or assistance call +374 60 276000

All events in Yerevan

This weekend, November 16, Saturday - November 17, Sunday

Other

Order tickets

Kwisty նորաձևության երեկո

Տոմսի արժեքը՝ 10 000 դրամ:

Armenia Marriott Hotel Yerevan

17 November
See full schedule Other Exhibitions Sport Circus IT

Next week, November 18, Monday - November 24, Sunday

Other

Order tickets

Չինական թռչող լապտերների փառատոն›2019 / Chines...

14 ՏԱՐԵԿԱՆԸ ՉԼՐԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ք. Աբովյան (Համայնքապետարանի այգի)

23 November
More (3)

StartingNovember 25, Monday

Theater

Order tickets

Իլյուզիոնիստները. մոգության երեկո

Տոմսերի արժեքը՝ 2500, 3000 դրամ:

«Goy» theatre

28 November

Theater

Բիզնեսը, ես և իմ կյանքը

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 15000, 20000, 25000, 35000 դր.

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

2 December
See full schedule Other Exhibitions Sport Circus IT