For orders or assistance call +374 60 276000

All clubs in Yerevan, Armenia

Tomorrow, December 9, Friday

Concert

Order tickets

Katuner Band

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

9 December

Concert

Order tickets

PoPProject at Mezzo

Տոմսի արժեքը՝ 4000 դր․։

Mezzo Club

9 December
See full schedule Clubs Clubs & pubs

This weekend, December 10, Saturday - December 11, Sunday

Concert

Order tickets

Gor Sujyan feat orchestra

Տոմսերի արժեքը 11000, 13000 և 15000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

10 December

Clubs

Order tickets

Marbey at Mezzo

Տոմսերի արժեքը՝ 4000

Mezzo Club

11 December

Rock

Order tickets

Another Story at Mezzo

Մուտքավճարը՝ 4000 դրամ։

Mezzo Club

10 December
See full schedule Clubs Clubs & pubs

Next week, December 12, Monday - December 18, Sunday

Clubs & pubs

Order tickets

Արմեն Դանիելյան

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

14 December

Clubs

Order tickets

Aramo & Emma Petrosyan

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Hin Areni Music Hall

13 December

Concert

Order tickets

Ֆորշ և Դավիթ Մուշեղյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

18 December

Clubs & pubs

Order tickets

Arpi & Hayway Band

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 5000 և 6000 դրամ:

Hin Areni Music Hall

15 December

Clubs & pubs

Order tickets

Ռուբեն Հախվերդյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

12 December
More (9)

Starting December 19, Monday

Concert

Order tickets

Ամանորը Հին Արենիում

Տոմսերի արժեքը՝ 30000, 35000 դր:

Hin Areni Music Hall

31 December

Clubs & pubs

Order tickets

Լիլիթ Պիպոյան. «Սերեր իմ…»

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Hin Areni Music Hall

19 December

Concert

Order tickets

Լավ Էլի

Տոմսերի արժեքը 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

22 December

Concert

Order tickets

Նունե Եսայան

Տոմսերի արժեքը 7000, 8000 և 9000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

24 December

Concert

Order tickets

Շուշան Պետրոսյան

Տոմսերի արժեքը՝ 7000, 8000 և 9000 դրամ:

Hin Areni Music Hall

21 December
More (20)