For orders or assistance call +374 60 276000

All pubs in Yerevan, Armenia

Tomorrow, December 3, Friday

Pub

Order tickets

Shushan Petrosyan

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000, 8000 AMD

Hin Areni Music Hall

3 December

Pub

Order tickets

Another Story Band: Live concert

Մուտքավճար՝ 2000 դրամ։

Friends pub

3 December

Pub

Order tickets

Marbey at Mezzo!

Տոմսերի արժեքը՝ 3000,4000

Mezzo Club

3 December
More (3)

This weekend, December 4, Saturday - December 5, Sunday

Pub

Order tickets

«Մենք չենք լինի էլ 20 տարեկան»

Տոմսի արժեք` 8000 դրամ (կանգնած), 15.000դրամ (նստատեղով)

FoodPark by Downtown

4 December

Pub

Order tickets

Vahagn Rush & Lilit Rushanyan

Տոմսերի արժեքը՝ 3000, 4000 AMD

Hin Areni Music Hall

4 December

Pub

Order tickets

Ruslan & Yerevanyan Trio Band

Տոմսերի արժեքը՝ 3000, 4000 AMD

Hin Areni Music Hall

5 December

Pub

Order tickets

Ethno Colors Band at Mezzo!

Տոմսերի արժեքը՝ 3000,4000

Mezzo Club

4 December

Pub

Order tickets

Crazy weekend with Kami Friends

Տոմսի արժեքը՝ 3000 դրամ:

Kami music club

3 December

Pub

Order tickets

Vahagn Hayrapetyan Trio

Տոմսերի արժեքը՝ 4000:

Ulikhanyan club

5 December
See full schedule Pub Clubs & pubs

Next week, December 6, Monday - December 12, Sunday

Pub

Order tickets

Aramo & Emma Petrosyan

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 AMD

Hin Areni Music Hall

6 December

Pub

Order tickets

Forsh & Davit Musheghyan

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000, 7000 AMD

Hin Areni Music Hall

12 December

Pub

Order tickets

Khoren Levonyan, Ishkhan Gharibyan & Tigran...

Տոմսերի արժեքը՝ 10.000, 12.000, 15.000 AMD

Hin Areni Music Hall

7 December

Pub

Order tickets

Winter Monday with By The Way

Տոմսի արժեքը՝ 3000 դրամ:

Kami music club

6 December

Pub

Order tickets

Zaruhi Babayan's Project at Mezzo

Տոմսերի արժեքը՝ 5000 - 20000:

Mezzo Club

10 December
More (2)

Starting December 13, Monday

Pub

Order tickets

Ilona Sagieva

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 AMD

Hin Areni Music Hall

15 December

Pub

Order tickets

Arpi & HayWAy

Տոմսերի արժեքը՝ 3000, 4000 AMD

Hin Areni Music Hall

13 December

Pub

Order tickets

Դավիթ Ամալյան

Տոմսերի արժեքը՝ 3000դրամ

Hin Areni Music Hall

14 December

Pub

Order tickets

Another Story Band: Բարեգործական համերգ

Մուտքավճար՝ 3000 դրամ։

Friends pub

16 December

Pub

Order tickets

Project LA

Տոմսերի արժեքը՝ 17.000, 20.000, 22.000, 25.000 AMD

Hin Areni Music Hall

24 December
More (2)