For orders or assistance call +374 60 276000

All clubs and pubs in Yerevan, Armenia

Today, September 22, Friday

See full schedule Clubs & pubs Clubs Pub Party

Tomorrow, September 23, Saturday

Concert

Snoop Dogg after-party

Տոմսի արժեքը՝ 85.000 դրամ։

Jellyfish Yerevan

23 September

Clubs & pubs

Order tickets

Vodja band at Mezzo

Տոմսերի արժեը՝ 4000, 6000, 8000, 10000 դրամ:

Mezzo Club

23 September

Clubs & pubs

Դավիթ Հակոբյանը և Սրբուհի Սիմոնյանը Հին Անի մյո...

Տոմսերի արժեքը՝ 8000, 9000 և 10000 ՀՀ դրամ

Hin Ani Music Hall

23 September
More (1)

This weekend, September 23, Saturday - September 24, Sunday

Concert

Order tickets

Ֆորշ և Դավիթ Մուշեղյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

24 September

Clubs & pubs

Order tickets

Vodja band at Mezzo

Տոմսերի արժեը՝ 4000, 6000, 8000, 10000 դրամ:

Mezzo Club

23 September

Clubs & pubs

Order tickets

Sona Gyulkhasyan & Rafayel Petrossian at Mezzo

Տոմսերի արժեքը 5000 դրամ ։

Mezzo Club

24 September
More (3)

Next week, September 25, Monday - October 1, Sunday

Concert

Order tickets

Party at Jellyfish

Տոմսերը արժեքը՝ 30.000 դրամ:

Jellyfish Yerevan

29 September

Clubs & pubs

Order tickets

Ռուբեն Հախվերդյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

29 September

Concert

Order tickets

Արթուր և Արսեն Սաֆարյաններ

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

30 September

Concert

Order tickets

Լիանա

Տոմսերի արժեքը 6000 և 7000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

28 September

Concert

Order tickets

Zdravei ֆրանսիական խումբ

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 5000, 6000 դրամ

Hin Ani Music Hall

25 September
More (3)

Starting October 2, Monday

Concert

Order tickets

Zivert

Մեծ մենահամերգ

Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex

16 March

Concert

Order tickets

Արամո և Էմմա Պետրոսյան

Տոմսերի արժեքը` 4000 և 5000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

12 October

Clubs & pubs

Order tickets

Arpi & Hayway Band

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000, 7000:

Hin Ani Music Hall

23 October

Clubs

Order tickets

Դավիթ Ամալյան

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ:

Hin Ani Music Hall

4 October

Concert

Order tickets

Նունե Եսայան

Տոմսերի արժեքը՝ 8000, 9000 և 10 000 դրամ:

Hin Ani Music Hall

5 October
More (5)