For orders or assistance call +374 60 276000

Puppetry

Order tickets

Կարմիր գլխարկը - Bebook շարժական թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 դրամ /մուտքը տոմսով է նաև ծնողների համար/։

Bebook theatre

4 December
See full schedule Puppetry Theater