For orders or assistance call +374 60 276000

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

StartingFebruary 4, Monday

For kids

Order tickets

Մի կաթիլ հեքիաթ

Տոմսերի արժեքը ՝ 800 դրամ

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

8 February

Theater

Order tickets

Վատ տղաները

Տոմսերի արժեքը՝ 1500 և 2000 դրամ:

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

2 February

Tale

Order tickets

Երկարագուլպա Պեպպին

Տոմսերի արժեքը՝ 800 դրամ:

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

10 February
More (4)