For orders or assistance call +374 60 276000

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

This weekend, September 21, Saturday - September 22, Sunday

For kids

Order tickets

Մի կաթիլ հեքիաթ

Տոմսերի արժեքը ՝ 800 դրամ

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

21 September

Next week, September 23, Monday - September 29, Sunday

Theater

Order tickets

SQ... Սիրում եմ քեզ...

Տոմսերի արժեքը՝ 1500 և 2000 դրամ:

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

27 September

Theater

Order tickets

Մի համեստ դիակ կամ Ելք կա

Տոմսերի արժեքը՝ 1500 և 2000 դրամ:

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

28 September

StartingSeptember 30, Monday

Comedy

Order tickets

Չարլիի մորաքույրը

Տոմսերի արժեքը՝1500 և 2000դր.:

«Mher Mkrtchyan» artistic theatre

28 October