For orders or assistance call +374 60 276000
KinoPark
Show all venues

Today
15:40 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:55 Buy
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
KinoPark (Դահլիճ 5)
16:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:40 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
17:10 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
17:50 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
18:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
19:00 Buy
Renaissance: A film by Beyonce
KinoPark (Դահլիճ 6)
19:20 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:50 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
20:20 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
21:10 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 5)
21:30 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
22:05 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
22:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Premium Hall 1)
23:00 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
23:30 Buy
Կոկո
KinoPark (Դահլիճ 4)
23:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
00:05 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
Tomorrow
11:00 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:20 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
12:10 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:25 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:30 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
13:05 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Дикое сердце
KinoPark (Դահլիճ 2)
14:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:25 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Premium Hall 1)
14:35 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:05 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
15:40 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:55 Buy
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
KinoPark (Դահլիճ 5)
16:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:40 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
17:10 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
17:40 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:50 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
18:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
19:20 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:50 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
20:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
20:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:10 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 5)
21:30 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
22:05 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
22:15 Buy
Կոկո
KinoPark (Դահլիճ 4)
22:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Premium Hall 1)
23:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
00:05 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
The day after tomorrow
10:10 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
10:15 Buy
Дикое сердце
KinoPark (Դահլիճ 6)
10:25 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Premium Hall 1)
10:40 Buy
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
KinoPark (Դահլիճ 5)
11:00 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:20 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
12:10 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:25 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:30 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
13:05 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Дикое сердце
KinoPark (Դահլիճ 2)
14:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:25 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Premium Hall 1)
14:35 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:05 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
15:40 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:55 Buy
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
KinoPark (Դահլիճ 5)
16:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:40 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
17:10 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
17:40 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:50 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
18:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
19:20 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:50 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
20:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
20:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:10 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 5)
21:30 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
22:05 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
22:15 Buy
Կոկո
KinoPark (Դահլիճ 4)
22:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Premium Hall 1)
23:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
00:05 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
December 06
10:10 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
10:15 Buy
Дикое сердце
KinoPark (Դահլիճ 6)
10:25 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Premium Hall 1)
10:40 Buy
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
KinoPark (Դահլիճ 5)
11:00 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
11:20 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
12:10 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
12:25 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 6)
12:30 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
13:05 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 3)
13:30 Buy
Дикое сердце
KinoPark (Դահլիճ 2)
14:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
14:25 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Premium Hall 1)
14:35 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
15:05 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
15:40 Buy
Капитан Марвел 2
KinoPark (Դահլիճ 2)
15:55 Buy
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
KinoPark (Դահլիճ 5)
16:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
16:40 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Premium Hall 1)
17:10 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
17:40 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
17:50 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
18:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
18:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
19:20 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
19:50 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
20:15 Buy
Заветное желание
KinoPark (Դահլիճ 4)
20:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Premium Hall 1)
20:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
21:10 Buy
Проклятие дудочника
KinoPark (Դահլիճ 5)
21:30 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
22:05 Buy
Ռոզալի
KinoPark (Դահլիճ 2)
22:15 Buy
Կոկո
KinoPark (Դահլիճ 4)
22:45 Buy
Наполеон
KinoPark (Premium Hall 1)
23:40 Buy
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
KinoPark (Դահլիճ 3)
23:50 Buy
Наполеон
KinoPark (Դահլիճ 6)
00:05 Buy
Սևազգեստ կանայք
KinoPark (Դահլիճ 2)
16+
95 minutes
Ռոզալի
Ռոզալի Buy e-tickets

Ռոզալի x

Ռոզալի

Հայաստանյան գաղտնի լաբորատորիաներից մեկում գիտնականները կարողանում են ստեղծել յուրօրինակ կին-ռոբոտ: Ռոզալին աչքի է ընկնում ոչ միայն հզոր արհեստական բանականությամբ. նրանում ինտեգրված են սինթետիկ հորմոններ, որոնց շնորհիվ կարողանում է մտածել ու զգալ իրական մարդու պես: Սա աննախադեպ ձեռքբերում է նանո-տեխնոլոգիաների ոլորտում: Բայց որպեսզի Ռոզալին «մարդ դառնա», պիտի ունենա մարդուն բնորոշ բոլոր զգացմունքները՝ սեր, խանդ, կիրք, երջանկություն, ատելություն ու կարոտ: Ռոբոտի փորձարկման վերջին փուլին համաձայնում է մասնակցել պարտքերի մեջ խրված ու սեփական ստերի մեջ խճճված մի երիտասարդ: Եվ եթե «բանական» ռոբոտը կարող է սիրահարվել սովորական մարդուն, ապա անուղղելի ստախոսն ու խարդախը, սիրահարվելով, կարող է դառնալ իսկական հերոս:

Buy e-tickets

16+
112 minutes
Սևազգեստ կանայք
Սևազգեստ կանայք Buy e-tickets

Սևազգեստ կանայք x

Սևազգեստ կանայք

Կատակերգական ու զավեշտալի իրադարձությունները ֆիլմում տեղի են ունենում մեծահարուստ մի մարդու հոգեհանգստի ժամանակ: Խառնաշփոթային իրավիճակ է սկսվում, երբ վերջինիս հոգեհանգստին անսպասելիորեն հայտնվում են բոլոր այն կանայք, որոնց հետ տղամարդը սիրային հարաբերությունների մեջ է եղել:

Buy e-tickets

16+
98 minutes
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ
Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ Buy e-tickets

Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ x

Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ

Նրանց կյանքում յուրաքանչյուր քայլ իրադարձությունների զարմանալի մի շրջադարձ է: «Օպերացիա Մեծապատիվ Մուրացկաններ» ֆիլմում հինգ արկածախնդիրներ ծրագրում են թալանել ամերիկացի միլիոնատիրոջը:

Buy e-tickets

6+
92 minutes
Заветное желание
Заветное желание Buy e-tickets

Заветное желание x

Заветное желание

Аша — остроумная идеалистка, которая загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда. Вместе они противостоят самому грозному правителю Росаса, королю Магнифико. Защищая своих близких, Аша доказывает, что, когда воля одного отважного человека соединяется с магией звезд, могут происходить удивительные вещи.

Buy e-tickets

18+
158 minutes
Наполеон
Наполеон Buy e-tickets

Наполеон x

Наполеон

История тяжёлого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с единственной настоящей любовью, Жозефиной.

Buy e-tickets

13+
105 minutes
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2 Buy e-tickets

Капитан Марвел 2 x

Капитан Марвел 2

Кэрол Дэнверс обретает свою утраченную личность, отнятую тиранами Крии, и мстит Высшему Разуму. Однако, непредвиденные последствия приводят к тому, что Кэрол взваливает на свои плечи бремя дестабилизированной вселенной. Когда она проходит через червоточину, которая должна вывести её на революционера из числа Крии, её силы переплетаются со способностями суперфанатки из Джерси-Сити, Камалы Хан, известной как Мисс Марвел, а также с племянницей Кэрол, Моникой Рамбо (агентом организации «М. Е. Ч.»). Они должны объединиться и научиться действовать сообща, чтобы спасти вселенную.

Buy e-tickets

18+
91 minutes
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника Buy e-tickets

Проклятие дудочника x

Проклятие дудочника

Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, а мистический странник в пёстром костюме, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует? Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.

Buy e-tickets

12+
157 minutes
Голодные игры: Баллада о змеях и п...
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах Buy e-tickets

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах x

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.

Buy e-tickets

12+
93 minutes
Дикое сердце
Дикое сердце Buy e-tickets

Дикое сердце x

Дикое сердце

Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится очень необычным и верным приятелем — дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится очень прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.

Buy e-tickets

14+
120 minutes
Կոկո
Կոկո Buy e-tickets

Կոկո x

Կոկո

Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Սցենարը Կլոդ Մոնեի «Օսկար» ֆրանսիական կատակերգական պիեսի ադապտացիա է, որի առանցքում շոշափվում է սիրո դրսեւորումները, ինչպիսիք են վաղուց մոռացված սերը եւ կյանքի ընկերոջ բարդ ընտրությունը։ Դրանց հաճախ ընկերակցում է սուտը, որը փորձում է կազմաքանդել մարդկային պարզունակ հարաբերությունները, եւ “QoQo” ֆիլմի կերպարները բացառություն չեն այս հարցում։ Թվացյալ փոքրիկ սուտը ստեղծում է բարդ եւ միեւնույն ժամանակ ծիծաղելի իրավիճակներ հերոսների համար։ Կերպարները խոսում են գրագետ հայերենով։ Ֆիլմի ստեղծողները ակնկալում են, որ հանդիսատեսը դահլիճը կլքի վառ եւ գունավոր էմոցիաներով, իհարկե զուգահեռաբար կյանքի մասին խորհելով։

Buy e-tickets

16+
170 minutes
Renaissance: A film by Beyonce
Renaissance: A film by Beyonce Buy e-tickets

Renaissance: A film by Beyonce x

Renaissance: A film by Beyonce

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ accentuates the journey of RENAISSANCE WORLD TOUR, from its inception, to the opening in Stockholm, Sweden, to the finale in Kansas City, Missouri. It is about Beyoncé’s intention, hard work, involvement in every aspect of the production, her creative mind and purpose to create her legacy, and master her craft. Received with extraordinary acclaim, Beyoncé’s RENAISSANCE WORLD TOUR created a sanctuary for freedom, and shared joy, for more than 2.7 million fans.

Buy e-tickets