For assistance call +374 60 276000

Today, May 24, Friday

Theater

Օրնիֆլ

 

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր.:

See full schedule Լևոն Հախվերդյան

This week, May 25, Saturday - May 26, Sunday

Theater

Լորենցաչչո

25 May

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը ՝ 2000, 3000, 4000, 5000 դրամ:

See full schedule Լևոն Հախվերդյան

Starting June 3, Monday

Comedy

Վերջին ծաղրածուն

15 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Կատակերգություն երկու գործողությամբ Տոմսերի ար...

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

23 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

Theater

Մեծ լռություն

21 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 և 3000 դրամ:

Theater

Անվերջ վերադարձ

16 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000 դրամ:

More (1)