For assistance call +374 60 276000

Starting July 29, Monday

Theater

Ուշ լինի, նուշ լինի

20 September

State theatre of musical comedy after...

Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ:

Theater

Գողը դրախտում

21 September

State theatre of musical comedy after...

Կատակերգություն 2 գործողությամբ

Comedy

Մորգանի խնամին

15 September

State theatre of musical comedy after...

Երաժշտական կատակերգություն 2 գործողությամբ