For orders or assistance call +374 60 276000

Starting April 29, Monday

Comedy

Պահանջվում է ստախոս/Հ....

8 May

State theatre of musical comedy after...

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-4000 դրամ:

Theater

Վերջին կանգառ

11 May

State theatre of musical comedy after...

Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ:

Comedy

Մորգանի խնամին

5 May

State theatre of musical comedy after...

Երաժշտական կատակերգություն 2 գործողությամբ

See full schedule Անի Քոչարյան