For assistance call +374 60 276000

Today, June 15, Saturday

Theater

Վերջին կանգառ

 

State theatre of musical comedy after...

Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ:

Starting June 24, Monday

Theater

Սիրային իրարանցում

12 July

State theatre of musical comedy after...

Ներկայացում` 2 գործողությամբ․ I գործողություն`...

Theater

Վերջին կանգառ

7 July

State theatre of musical comedy after...

Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ: