For assistance call +374 60 276000

This week, June 16, Sunday

Theater

Անվերջ վերադարձ

16 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000 դրամ:

See full schedule Վահագն Գալստյան

Next week, June 17, Monday - June 23, Sunday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

23 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

See full schedule Վահագն Գալստյան