For orders or assistance call +374 60 276000

This week, April 18, Thursday - April 21, Sunday

Theater

Գանգսթեր Մաքը

20 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր:

See full schedule Կարեն Գրիգորյան

Next week, April 22, Monday - April 28, Sunday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

25 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

See full schedule Կարեն Գրիգորյան

Starting April 29, Monday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

25 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

Comedy

Եթե անկեղծ խոսենք

18 May

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Կատակերգություն 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը...

See full schedule Կարեն Գրիգորյան