For assistance call +374 60 276000

Next week, June 17, Monday - June 23, Sunday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

23 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

Theater

Մեծ լռություն

21 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 և 3000 դրամ:

See full schedule Նարեկ Քթոյան