For assistance call +374 60 276000

Next week, June 3, Monday - June 9, Sunday

Theater

Չորս պատճառ ամուսնությ...

8 June

State theatre of musical comedy after...

Լիրիկական կատակերգություն 2 գործողությամբ

Starting June 10, Monday

Theater

Չորս պատճառ ամուսնությ...

8 June

State theatre of musical comedy after...

Լիրիկական կատակերգություն 2 գործողությամբ

Theater

Վերջին ուսուցիչը

20 June

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ: