For orders or assistance call +374 60 276000

Նարեկ Մարտիրոսյան

Starting March 11, Monday

Theater

Order tickets

Փարիզյան դատավճիռ

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3000, 4000 դր:

Drama Theatre named after Hrachya Ghaplanyan

22 March

Theater

Order tickets

Լորենցաչչո

Տոմսերի արժեքը ՝ 2000, 3000, 4000, 5000 դրամ:

Drama Theatre named after Hrachya Ghaplanyan

17 March

Theater

Order tickets

Մեծ լռություն

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 և 3000 դրամ:

Drama Theatre named after Hrachya Ghaplanyan

16 March

Theater

Անվերջ վերադարձ

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000 դրամ:

Drama Theatre named after Hrachya Ghaplanyan

31 March
More (1)