For assistance call +374 60 276000

Next week, July 1, Monday - July 7, Sunday

Comedy

Տիկնայք և Պարոնայք

6 July

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր.:

See full schedule Արմեն Խանդիկյան

Starting July 8, Monday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

19 July

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

Comedy

Ախ Աննա, Աննա կամ կրքո...

12 July

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքն է՝ 2000, 3000 դրամ:

Comedy

Զավեշտալի կատակերգությ...

26 July

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Կատակերգություն 2 գործողությամբ: Տոմսերի արժեք...

Comedy

Տիկնայք և Պարոնայք

6 July

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր.:

See full schedule Արմեն Խանդիկյան