For assistance call +374 60 276000

This week, May 30, Thursday - June 2, Sunday

Theater

Չաո

31 May

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքն ՝ 2000 - 5000

Theater

Երկարագուլպա Պեպպին

1 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը` 2000֊3000 դրամ։

See full schedule Էմմա Մանուկյան

Next week, June 3, Monday - June 9, Sunday

Theater

Գանգսթեր Մաքը

7 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր:

See full schedule Էմմա Մանուկյան

Starting June 10, Monday

Theater

Չաո

31 May

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքն ՝ 2000 - 5000

Comedy

Տիկնայք և Պարոնայք

14 June

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր.:

See full schedule Էմմա Մանուկյան