For orders or assistance call +374 60 276000

Անի Գրիգորյան

Next week, December 6, Monday - December 12, Sunday

Theater

Order tickets

Սիրո խոստովանություն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000դր.:

Yerevan State Chamber Theater

9 December
See full schedule Անի Գրիգորյան

Starting December 13, Monday

Theater

Order tickets

Cabaret restart

Տոմսերի արժեքը` 1000-5000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

24 December

Theater

Order tickets

Կառավարական համերգ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

2 December

Theater

Order tickets

Սիրո խոստովանություն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000դր.:

Yerevan State Chamber Theater

9 December
See full schedule Անի Գրիգորյան