For orders or assistance call +374 60 276000

Գրիգոր Խաչատրյան

Next week, November 25, Monday - December 1, Sunday

Theater

Order tickets

Գանգսթեր Մաքը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000, 1500, 2000, 3000 դր:

Drama Theatre named after Результаты поиска Hra...

23 November

StartingDecember 2, Monday

Theater

Order tickets

Գանգսթեր Մաքը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000, 1500, 2000, 3000 դր:

Drama Theatre named after Результаты поиска Hra...

23 November