For orders or assistance call +374 60 276000

Today, April 19, Friday

Theater

Օրնիֆլ

 

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000, 4000 դր.:

See full schedule Արա Գևորգյան

This week, April 20, Saturday - April 21, Sunday

Theater

Լորենցաչչո

21 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը ՝ 2000, 3000, 4000, 5000 դրամ:

See full schedule Արա Գևորգյան

Next week, April 22, Monday - April 28, Sunday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

25 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

Theater

Մեծ լռություն

26 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 և 3000 դրամ:

See full schedule Արա Գևորգյան

Starting April 29, Monday

Theater

Փարիզյան դատավճիռ

25 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Դրամա 2 գործողությամբ Տոմսերի արժեքը` 2000, 3...

Theater

Լորենցաչչո

21 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը ՝ 2000, 3000, 4000, 5000 դրամ:

Theater

Մեծ լռություն

26 April

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 և 3000 դրամ:

Comedy

Զավեշտալի կատակերգությ...

4 May

Drama Theatre named after Hrachya Gha...

Կատակերգություն 2 գործողությամբ: Տոմսերի արժեք...

More (2)