For assistance call +374 60 276000

This week, June 16, Sunday

Stand-up

Փահլևան

16 June

Bohem theatre

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 - 8000 դրամ։

Next week, June 17, Monday - June 23, Sunday

Theater

Սիրո խոստովանություն

19 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

Starting June 24, Monday

Theater

Ծննդյան վկայական

26 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.