For orders or assistance call +374 60 276000

Komitas Chamber Music House

Next week, November 19, Monday - November 25, Sunday

Concert

Order tickets

Բարոկ երաժշտության օրեր

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000 դրամ

Komitas Chamber Music House

21 November

Concert

Order tickets

Ռոբերտ Ամիրխանյան - Սիրված երգեր

Տոմսի արժեքը՝ 2000, 3000 դրամ

Komitas Chamber Music House

23 November

Concert

Order tickets

Վիլլի Վայներ և ընկերներ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000 դրամ

Komitas Chamber Music House

25 November
See full schedule Komitas Chamber Music House

StartingNovember 26, Monday

Concert

Order tickets

Բարոկկո Երաժշտության Երեկո

Տոմսի արժեքը՝ 1000 դրամ:

Komitas Chamber Music House

27 November

Classical

Order tickets

Նարինե Ենգիբարյան և Թերեզա Ոսկանյան

Տոմսերի արժեքը՝ 1000, 2000 դրամ

Komitas Chamber Music House

26 November

Classical

Order tickets

Ռեքվիեմ

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 3000 դրամ

Komitas Chamber Music House

2 December
See full schedule Komitas Chamber Music House