For orders or assistance call +374 60 276000

Concert

Order tickets

Ֆորշ և Դավիթ Մուշեղյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

15 June

Concert

Order tickets

Արթուր և Արսեն Սաֆարյաններ

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

14 June

Concert

Order tickets

Վարդան Խաչատրյան

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000 և 7000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

16 June
See full schedule Clubs Clubs & pubs