For assistance call +374 60 276000

Today, June 24, Monday

Clubs & pubs

Arpi & Hayway Band

 

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000, 7000:

See full schedule Hin Ani Music Hall

This week, June 25, Tuesday - June 28, Friday

Clubs

Aramo & Emma Petro...

25 June

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Clubs & pubs

Forsh & Davit Mush...

26 June

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Clubs & pubs

Անահիտ Բոյաջյան/Սիլվի ...

28 June

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Concert

Լիանա

27 June

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը 6000 և 7000 դրամ։

See full schedule Hin Ani Music Hall

This weekend, June 29, Saturday - June 30, Sunday

Clubs & pubs

Ռուբեն Հախվերդյան

30 June

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Clubs

Վահագ Ռաշ

29 June

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000, 7000 դրամ:

See full schedule Hin Ani Music Hall

Next week, July 1, Monday - July 7, Sunday

Concert

Ազատ Աբրահամյան

6 July

Hin Ani Music Hall

Տոմսերը՝ 4000, 5000 դրամ։

Concert

Armi & Mher

3 July

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը ՝ 4000, 5000 դրամ

See full schedule Hin Ani Music Hall

Starting July 8, Monday

Clubs & pubs

Aida Arami

23 July

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000 և 7000 դրամ։

Concert

Vigen Hovsepyan & ...

9 July

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը ՝ 5000, 6000, 7000 դրամ

Concert

Վարդան Հովենց

13 July

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 5000 դրամ:

Concert

Արթուր և Արսեն Սաֆարյա...

11 July

Hin Ani Music Hall

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

More (3)