For orders or assistance call +374 60 276000

Hin Ani Music Hall

This week, March 30, Thursday - March 31, Friday

Concert

Order tickets

Ֆորշ և Դավիթ Մուշեղյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

31 March

Concert

Order tickets

Vardan Orulyan

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Hin Ani Music Hall

30 March
See full schedule Hin Ani Music Hall

This weekend, April 1, Saturday - April 2, Sunday

Concert

Order tickets

Alya Sedrakyan & Charents

Տոմսերի արժեքը 6000 և 7000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

2 April

Concert

Order tickets

Pop Symphony Project

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ:

Hin Ani Music Hall

1 April
See full schedule Hin Ani Music Hall

Next week, April 3, Monday - April 9, Sunday

Clubs & pubs

Order tickets

Արմեն Դանիելյան

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

5 April

Concert

Order tickets

Արամո և Էմմա Պետրոսյան

Տոմսերի արժեքը` 4000 և 5000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

4 April

Clubs

Order tickets

Դավիթ Ամալյան

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Hin Ani Music Hall

3 April

Concert

Order tickets

Նունե Եսայան

Տոմսերի արժեքը՝ 8000, 9000 և 10 000 դրամ

Hin Ani Music Hall

7 April

Clubs & pubs

Order tickets

Vahag Rush

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Hin Ani Music Hall

8 April
More (1)

Starting April 10, Monday

Clubs & pubs

Order tickets

Aida Arami

Տոմսերի արժեքը՝ 5000 և 6000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

15 April

Clubs & pubs

Order tickets

Arpi & Hayway Band

Տոմսերի արժեքը՝ 5000 և 6000

Hin Ani Music Hall

11 April

Concert

Order tickets

Վարդան Խաչատրյան. «Կղզի»

Տոմսերի արժեքը՝ 5000, 6000 և 7000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

22 April

Clubs & pubs

Order tickets

Forsh & Re Minor

Տոմսերի աևժեքը 10000, 12000 և 14000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

14 April

Concert

Order tickets

Լիանա

Տոմսերի արժեքը 5000, 6000 և 7000 դրամ։

Hin Ani Music Hall

16 April
More (3)