For orders or assistance call +374 60 276000

Concert

Order tickets

Gor Sujyan

Տոմսերի արժեքը 11000, 13000 և 15000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

2 March

Clubs & pubs

Order tickets

Հասմիկ Կարապետյան

Տոմսերի արժեքը՝ 6000, 7000 և 8000

Hin Areni Music Hall

4 March

Concert

Order tickets

Ալյա Սեդրակյանը և Չարենց

Տոմսերի արժեքը 6000 և 7000 դրամ։

Hin Areni Music Hall

5 March

Clubs

Order tickets

Դավիթ Ամալյան

Տոմսերի արժեքը՝ 4000 և 5000 դրամ

Hin Areni Music Hall

6 March
More (10)