For orders or assistance call +374 60 276000

Yerevan State Chamber Theater

This week, December 14, Friday

Theater

Order tickets

Cabaret restart

Տոմսերի արժեքը` 1000-4000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

14 December
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

This weekend, December 15, Saturday - December 16, Sunday

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

16 December
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

Next week, December 17, Monday - December 23, Sunday

Theater

Order tickets

Cabaret restart

Տոմսերի արժեքը` 1000-4000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

14 December

Theater

Order tickets

Նազա՛ր, Նազա՛ր մինչև վերջ

Համազգային ողբերգություն Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

18 December

Theater

Order tickets

Սերգեյ Դանիելյան « Դեսից - Դենից »

Տոմսերի արժեքը` 1000-3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

20 December
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

StartingDecember 24, Monday

Tale

Order tickets

Կախարդական պարահանդես

Մանկական Ամանորյա երաժշտական ներկայացում

Yerevan State Chamber Theater

4 January

Theater

Order tickets

Cabaret restart

Տոմսերի արժեքը` 1000-4000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

14 December

Theater

Order tickets

Նազա՛ր, Նազա՛ր մինչև վերջ

Համազգային ողբերգություն Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

18 December
See full schedule Yerevan State Chamber Theater