For assistance call +374 60 276000

Today, July 16, Tuesday

Theater

Cabaret restart

 

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

See full schedule Yerevan State Chamber Theater

This week, July 17, Wednesday - July 19, Friday

Theater

Սիրո խոստովանություն

17 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

Theater

5+1 պատմություն սիրո մ...

19 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

Theater

«ԱԶՆԱՎՈՒՐ. ճանապահորդո...

19 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 6000, 8000 դրամ։

Theater

«Համլետ»

18 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դրամ են:

See full schedule Yerevan State Chamber Theater

Next week, July 22, Monday - July 28, Sunday

Theater

Fe-Show

28 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 6000-10000դր.:

Theater

Սիրո խոստովանություն

17 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

Theater

Կուլիսներում,կամ թատրո...

24 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

Theater

Ծննդյան վկայական

26 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.

Theater

B 14/27

25 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.:

See full schedule Yerevan State Chamber Theater

Starting July 29, Monday

Theater

«ԱԶՆԱՎՈՒՐ. ճանապահորդո...

19 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 4000, 6000, 8000 դրամ։

Theater

Տղաները չափն անցնում են

30 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

See full schedule Yerevan State Chamber Theater