For assistance call +374 60 276000

This weekend, July 13, Saturday - July 14, Sunday

Music

Իսկական ընկերը

 

Yerevan State Marionette Theatre

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ:

See full schedule Music Theater

Next week, July 15, Monday - July 21, Sunday

Music

Cabaret restart

16 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

Music

Ուրախ Նոտաներ

17 July

Երգի պետական թատրոն

Ուրախ նոտաները վերադառնում են։

Music

Մատնաչափիկը

19 July

Yerevan State Marionette Theatre

Տոմսերի արժեքը` 1500 դրամ

See full schedule Music Theater