For assistance call +374 60 276000
Opera

Կարմեն

Կարմեն՝  , Խոզե՝ /ՀՀ վաստ. արտիստ/ Էսկամիլիո՝ , Միկայելա՝ /ՀՀ վաստ. արտիստ/ Ցունիգա՝  , Ֆրասկիտա՝ , Մերսեդես՝  , Ռեմենդադո՝  , Դանկայրո՝  , Մորալես՝ 
Բեմադրիչ՝ /ՀՀ արվեստի վաստ. գործիչ/
Դիրիժոր՝ 
Գլխավոր խմբավար՝
Նկարիչ՝ /ՀՀ վաստ. նկարիչ/
Գլխավոր խմբավար՝  /ՀՀ վաստ. արտ./
Զգեստների նկարիչ՝
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար՝ /ՌԴ վաստ. արտիստ/