For orders or assistance call +374 60 276000

Ալմաստ

Բեմադրող ռեժիսոր՝ /ՌԴ արվ. վաստ. գործիչ, Ռդ պետ. մրցանակի դափնեկիր/
Բեմադրող դիրիժոր՝ /ՀՀ ժող. արտիստ/
Պարերի բեմադրությունը՝ ի /ՀՀ ժող. արտիստ/
Բեմադրության և զգեստների նկարիչ՝ /ՌԴ վաստ. նկարիչ/
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար՝ /ՌԴ վաստ. արտիստ/